ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN NGAY HÔM NAY

Để xây dựng thương hiệu của bạn trên internet

.com
244.000 
.net
281.000 
.vn
750.000 
.com.vn
650.000 
.edu.vn
470.000 
.net.vn
650.000 
.asia
300.000 
TÊN MIỀN VIỆT NAM ĐĂNG KÝ MỚI GIA HẠN TRANSFER VỀ WESOFT
.vn 750.000đ/năm
(Phí dịch vụ: 200.000đ/năm)
450.000đ/năm
(Phí dịch vụ: 100.000đ/năm)
450.000đ/năm
(Phí dịch vụ: 100.000đ/năm)
.com.vn 650.000đ/năm
(Phí dịch vụ: 200.000đ/năm)
350.000đ/năm
(Phí dịch vụ: 100.000đ/năm)
350.000đ/năm
(Phí dịch vụ: 100.000đ/năm)
.net.vn | .biz.vn 650.000đ/năm
(Phí dịch vụ: 200.000đ/năm)
350.000đ/năm
(Phí dịch vụ: 100.000đ/năm)
350.000đ/năm
(Phí dịch vụ: 100.000đ/năm)
.name.vn  80.000đ/năm
(Phí dịch vụ: 20.000đ/năm)
50.000đ/năm
(Phí dịch vụ: 20.000đ/năm)
50.000đ/năm
(Phí dịch vụ: 20.000đ/năm)
.edu.vn 470.000đ/năm
(Phí dịch vụ: 200.000đ/năm)
250.000đ/năm
(Phí dịch vụ: 100.000đ/năm)
250.000đ/năm
(Phí dịch vụ: 100.000đ/năm)
.org.vn  | .gov.vn  | .pro.vn  
| .info.vn | .int.vn  | .ac.vn  
| .health.vn
| Tên miền địa giới hành chính
470.000đ/năm
(Phí dịch vụ: 200.000đ/năm)
250.000đ/năm
(Phí dịch vụ: 100.000đ/năm)
250.000đ/năm
(Phí dịch vụ: 100.000đ/năm)
.vn (1 ký tự) 40.400.000đ/năm
(Phí dịch vụ: 200.000đ/năm)
40.100.000đ/năm
(Phí dịch vụ: 100.000đ/năm)
40.100.000đ/năm
(Phí dịch vụ: 100.000đ/năm)
.vn (2 ký tự) 10.400.000đ/năm
(Phí dịch vụ: 200.000đ/năm)
10.100.000đ/năm
(Phí dịch vụ: 100.000đ/năm)
10.100.000đ/năm
(Phí dịch vụ: 100.000đ/năm)
Tên miền tiếng Việt 40.000đ/năm
(Phí dịch vụ: 20.000đ/năm)
40.000đ/năm
(Phí dịch vụ: 20.000đ/năm)
40.000đ/năm
(Phí dịch vụ: 20.000đ/năm)
TÊN MIỀN QUỐC TẾ (*) ĐĂNG KÝ MỚI
(1 Năm)
GIA HẠN
(1 Năm)
TRANSFER VỀ WESOFT
(1 Năm)
.com 10.802usd = 244.000đ 10.802usd = 244.000đ 10.59usd = 239.000đ
.net 12.42usd = 281.000đ 12.42usd = 281.000đ 12.42usd = 281.000đ
.org 12.824usd = 290.000đ 12.824usd = 290.000đ 12.824usd = 290.000đ
.asia 13.287usd = 300.000đ 13.287usd = 300.000đ 13.287usd = 300.000đ
.info 16.862usd = 381.000đ 16.862usd = 381.000đ 16.862usd = 381.000đ
.com.de  6.02usd = 136.000đ 6.02usd = 136.000đ 6.02usd = 136.000đ
.rodeo 7.052usd = 159.000đ 7.052usd = 159.000đ 7.052usd = 159.000đ
.in.net 7.74usd = 175.000đ 7.74usd = 175.000đ 7.74usd = 175.000đ
.work 8.256usd = 187.000đ 8.256usd = 187.000đ 8.256usd = 187.000đ
.cyou | .icu | .link|.click 8.6usd = 194.000đ 8.6usd = 194.000đ 8.6usd = 194.000đ
.one 8.944usd = 202.000đ 8.944usd = 202.000đ 8.944usd = 202.000đ
.jp.net 9.03usd = 204.000đ 9.03usd = 204.000đ 9.03usd = 204.000đ
.top | .us |.gb.net 9.46usd = 214.000đ 9.46usd = 214.000đ 9.46usd = 214.000đ
.pictures 9.675usd = 218.000đ 9.675usd = 218.000đ 9.675usd = 218.000đ
.casa 10.191usd = 230.000đ 10.191usd = 230.000đ 10.191usd = 230.000đ
.cc | .com.co | .company | .net.co | .nom.co | .observer|.business 10.294usd = 233.000đ 10.294usd = 233.000đ 10.294usd = 233.000đ
.com.se 10.578usd = 239.000đ 10.578usd = 239.000đ 10.578usd = 239.000đ
.art 10.836usd = 245.000đ 10.836usd = 245.000đ 10.836usd = 245.000đ
.futbol 10.965usd = 248.000đ 10.965usd = 248.000đ 10.965usd = 248.000đ
.monster 11.042usd = 249.000đ 11.042usd = 249.000đ 11.042usd = 249.000đ
.club 11.546usd = 261.000đ 11.546usd = 261.000đ 11.546usd = 261.000đ

Bạn chưa chọn được sản phẩm phù hợp?

HÃY ĐỂ WESOFT TƯ VẤN CHO BẠN

email
Yêu cầu
Hỗ trợ
messenger
Tư vấn qua
tin nhắn
contact
Để lại thông tin để
WeSoft liên hệ lại