• bảng giá dịch vụ

 • thông số kỹ thuật

 • 1 năm -10%
 • 2 năm -20%
 • 3 năm -30%
 • 5 năm -40%
 • Gói CLOUD BACKUP-01

  Thanh toán tối thiểu 03 tháng

  100.000 /tháng

  Dung lượng: 10GB
  Daily Backup
  Máy chủ / VPS: 1

 • Gói CLOUD BACKUP-02

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  300.000 /tháng

  Dung lượng: 30GB
  Daily Backup
  Máy chủ / VPS: 1

 • Gói CLOUD BACKUP-03

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  330.000 /tháng

  Dung lượng: 60GB
  Daily Backup
  Máy chủ / VPS: 1
  Mã hóa
  Free CDN: 100GB/tháng
  Free VPS: 500GB
  Free Server: 1TB

 • Gói CLOUD BACKUP-04

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  600.000 /tháng

  Dung lượng: 120GB
  Daily Backup
  Máy chủ / VPS: 1
  Mã hóa
  Free CDN: 100GB/tháng
  Free VPS: 500GB
  Free Server: 1TB

 • Gói CLOUD BACKUP-05

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  1.350.000 /tháng

  Dung lượng: 300GB
  Hourly Backup
  Máy chủ / VPS: 1
  Mã hóa
  Free CDN: 100GB/tháng
  Free VPS: 500GB
  Free Server: 1TB

 • Gói CLOUD BACKUP-06

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  2.400.000 /tháng

  Dung lượng: 600GB
  Hourly Backup
  Máy chủ / VPS: 1
  Free CDN: 100GB/tháng
  Free VPS: 500GB
  Free Server: 1TB

 • Gói CLOUD BACKUP-07

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  3.150.000 /tháng

  Dung lượng: 900GB
  Hourly Backup
  Máy chủ / VPS: 1
  Free CDN: 100GB/tháng
  Free VPS: 500GB
  Free Server: 1TB

 • Gói CLOUD BACKUP-08

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  3.600.000 /tháng

  Dung lượng: 1.200GB
  Hourly Backup
  Máy chủ / VPS: 1
  Free CDN: 100GB/tháng
  Free VPS: 500GB
  Free Server: 1TB

Bạn chưa chọn được sản phẩm phù hợp?

HÃY ĐỂ WESOFT TƯ VẤN CHO BẠN

email
Yêu cầu
Hỗ trợ
messenger
Tư vấn qua
tin nhắn
contact
Để lại thông tin để
WeSoft liên hệ lại