• bảng giá dịch vụ

 • thông số kỹ thuật

 • 1 năm -10%
 • 2 năm -20%
 • 3 năm -30%
 • 5 năm -40%
 • Gói SEO BASIC-01

  Thanh toán tối thiểu 03 tháng

  179.550 /tháng

  Địa chỉ IP: 6

  Số lượng dải (lớp) C: 3

  Số lượng website: 6

  Dung lượng: 5GB

  Database MySQL: 6

  CPU(core): 1

  Physical Memory(GB): 1

 • Gói SEO BASIC-02

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  332.500 /tháng

  Địa chỉ IP: 10

  Số lượng dải (lớp) C: 4

  Số lượng website: 10

  Dung lượng: 8GB

  Database MySQL: 10

  CPU(core): 2

  Physical Memory(GB): 1.5

 • Gói SEO BASIC-03

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  655.500 /tháng

  Địa chỉ IP: 12

  Số lượng dải (lớp) C: 6

  Số lượng website: 12

  Dung lượng: 15GB

  Database MySQL: 12

  CPU(core): 2

  Physical Memory(GB): 2

 • Gói SEO BASIC-04

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  921.500 /tháng

  Địa chỉ IP: 15

  Số lượng dải(lớp) C: 8

  Số lượng website: 15

  Dung lượng: 30GB

  Database MySQL: 15

  CPU(core): 2

  Physical Memory(GB): 2.5

 • Gói SEO PRO-01

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  1.275.550 /tháng

  Địa chỉ IP: 15

  Số lượng dải(lớp) C: 10

  Số lượng website: 20

  Dung lượng: 40GB

  Database MySQL: 15

  CPU(core): 3

  Physical Memory(GB): 3

 • Gói SEO PRO-02

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  1.475.850 /tháng

  Địa chỉ IP: 20

  Số lượng dải(lớp) C: 15

  Số lượng website: 25

  Dung lượng: 50GB

  Database MySQL: 20

  CPU(core): 3.5

  Physical Memory(GB): 3.5

 • Gói SEO PRO-03

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  1.759.125 /tháng

  Địa chỉ IP: 25

  Số lượng dải(lớp) C: 20

  Số lượng website: 25

  Dung lượng: 60GB

  Database MySQL: 20

  CPU(core): 4

  Physical Memory(GB): 4

 • Gói SEO PRO-04

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  1.915.283 /tháng

  Địa chỉ IP: 30

  Số lượng dải(lớp) C: 25

  Số lượng website: 30

  Dung lượng: 70GB

  Database MySQL: 20

  CPU(core): 4

  Physical Memory(GB): 5

Bạn chưa chọn được sản phẩm phù hợp?

HÃY ĐỂ WESOFT TƯ VẤN CHO BẠN

email
Yêu cầu
Hỗ trợ
messenger
Tư vấn qua
tin nhắn
contact
Để lại thông tin để
WeSoft liên hệ lại