• bảng giá dịch vụ

 • thông số kỹ thuật

 • 1 năm -10%
 • 2 năm -20%
 • 3 năm -30%
 • 5 năm -40%
 • CKS Doanh NGhiệp-01

  Thanh toán tối thiểu 03 tháng

  140.000 /tháng

  Đối tượng: Doanh nghiệp
  USB TOKEN: Miễn phí
  Thời gian sử dụng: 12 tháng
  Mục đích: khai thuế, hải quan, hóa đơn, BHXH
  Công nghệ bảo mật chuẩn quốc tế
  Được pháp luật công nhận
  Hỗ trợ nhiều giao dịch điện tử

 • CKS Doanh Nghiệp-02

  Thanh toán tối thiểu 03 tháng

  152.250 /tháng

  Đối tượng: Doanh nghiệp
  USB TOKEN: Miễn phí
  Thời gian sử dụng: 12 tháng
  Mục đích: khai thuế, hải quan, hóa đơn, BHXH
  Công nghệ bảo mật chuẩn quốc tế
  Được pháp luật công nhận
  Hỗ trợ nhiều giao dịch điện tử

 • CKS Cá Nhân

  Thanh toán tối thiểu 03 tháng

  152.250 /tháng

  Đối tượng: Cá nhân
  USB TOKEN: Miễn phí
  Thời gian sử dụng: 12 tháng
  Mục đích: khai thuế, hải quan, hóa đơn, BHXH
  Công nghệ bảo mật chuẩn quốc tế
  Được pháp luật công nhận
  Hỗ trợ nhiều giao dịch điện tử

 • CKS Máy Chủ

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  825.000 /tháng

  Đối tượng: Máy chủ và HSM
  Phù hợp doanh nghiệp, cơ quan lớn, cần kí số nhiều, ký lên phần mềm...
  Công nghệ bảo mật chuẩn quốc tế
  Được pháp luật công nhận
  Hỗ trợ nhiều giao dịch điện tử

Bạn chưa chọn được sản phẩm phù hợp?

HÃY ĐỂ WESOFT TƯ VẤN CHO BẠN

email
Yêu cầu
Hỗ trợ
messenger
Tư vấn qua
tin nhắn
contact
Để lại thông tin để
WeSoft liên hệ lại