function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-HZ2YXPN7BQ'); WeSoft.VN: Hệ Sinh Thái Phần Mềm Chuyển Đổi Số Toàn Năng.
 • bảng giá dịch vụ

 • thông số kỹ thuật

 • 1 năm -10%
 • 2 năm -20%
 • 3 năm -30%
 • 5 năm -40%
 • Gói LINUX BASIC-01

  Thanh toán tối thiểu 12 tháng

  27.550 /tháng

  Disk space: 1 GB

  Bandwidth: 20 GB

  Domains: 01

  Sub Domains: 03

  Parked Domains: 02

  FTP Accounts: 02

  Email Accounts: 05

  MySQL Accounts: 02

  Free SSL: Unlimited

  CPU limit: 01 Core

  RAM limit: 512MB

 • Gói LINUX BASIC-02

  Thanh toán tối thiểu 12 tháng

  47.500 /tháng

  Disk space: 1.5 GB

  Bandwidth: Unlimited

  Domains: 03

  Sub Domains: Unlimited

  Parked Domains: Unlimited

  FTP Accounts: Unlimited

  Email Accouts: Unlimited

  MySQL Accounts: 05

  Free SSL: Unlimited

  CPU limit: 01 Core

  RAM limit: 01 GB

 • Gói LINUX BASIC-03

  Thanh toán tối thiểu 06 tháng

  74.100 /tháng

  Disk space: 2.5 GB

  Bandwidth: Unlimited

  Domains: 03

  Sub Domains: Unlimited

  Parked Domains: Unlimited

  FTP Accounts: Unlimited

  Email Accounts: Unlimited

  MySQL Accounts: 05

  Free SSL: Unlimited

  CPU limit: 01 Core

  Miễn phí CDN: 100GB/tháng

  RAM limit: 01 GB

 • Gói LINUX BASIC-04

  Thanh toán tối thiểu 03 tháng

  104.500 /tháng

  Disk space: 3.5 GB

  Bandwidth: Unlimited

  Domains: 04

  Sub Domains: Unlimited

  Parked Domains: Unlimited

  FTP Accounts: Unlimited

  Email Accouts: Unlimited

  MySQL Accounts: 07

  Free SSL: Unlimited

  CPU limit: 01 Core

  Miễn phí CDN: 100GB/tháng

  RAM limit: 01 GB

 • Gói LINUX PRO-01

  Thanh toán tối thiểu 03 tháng

  137.750 /tháng

  Disk space: 5 GB

  Bandwidth: Unlimited

  Domains: 05

  Sub Domains: Unlimited

  Parked Domains: Unlimited

  FTP Accounts: Unlimited

  Email Accounts: Unlimited

  MySQL Accounts: 12

  Free SSL: Unlimited

  CPU limit: 01 Core

  Miễn phí CDN: 100GB/tháng

  RAM limit: 1.5 GB

 • Gói LINUX PRO-02

  Thanh toán tối thiểu 03 tháng

  190.000 /tháng

  Disk space: 7 GB

  Bandwidth: Unlimited

  Domains: 06

  Sub Domains: Unlimited

  Parked Domains: Unlimited

  FTP Accounts: Unlimited

  Email Accounts: Unlimited

  MySQL Accounts: 15

  Free SSL: Unlimited

  CPU limit: 02 Core

  Miễn phí CDN: 100GB/tháng

  RAM limit: 02 GB

 • Gói LINUX PRO-03

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  237.500 /tháng

  Disk space: 10 GB

  Bandwidth: Unlimited

  Domains: 08

  Sub Domains: Unlimited

  Parked Domains: Unlimited

  FTP Accounts: Unlimited

  Email Accounts: Unlimited

  MySQL Accounts: 16

  Free SSL: Unlimited

  CPU limit: 02 Core

  Miễn phí CDN: 100GB/tháng

  RAM limit: 2.5 GB

 • Gói LINUX PRO-04

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  275.500 /tháng

  Disk space: 12GB

  Bandwidth: Unlimited

  Domains: 09

  Sub Domains: Unlimited

  Parked Domains: Unlimited

  FTP Accounts: Unlimited

  Email Accounts: Unlimited

  MySQL Accounts: 20

  Free SSL: Unlimited

  CPU limit: 02 Core

  Miễn phí CDN: 100GB/tháng

  RAM limit: 2.5 GB

 • Gói LINUX ENTERPRISE

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  310.750 /tháng

  Disk space: 20GB

  Bandwidth: Unlimited

  Domains: 10

  Sub Domains: Unlimited

  Parked Domains: Unlimited

  FTP Accounts: Unlimited

  Email Accounts: Unlimited

  MySQL Accounts: 20

  Free SSL: Unlimited

  CPU limit: 04 Core

  Miễn phí CDN: 100GB/tháng

  RAM limit: 4 GB

 • Gói LINUX E-COMMERCE

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  370.250 /tháng

  Disk space: 30GB

  Bandwidth: Unlimited

  Domains: 10

  Sub Domains: Unlimited

  Parked Domains: Unlimited

  FTP Accounts: Unlimited

  Email Accounts: Unlimited

  MySQL Accounts: 20

  Free SSL: Unlimited

  CPU limit: 05 Core

  Miễn phí CDN: 100GB/tháng

  RAM limit: 5 GB

 • Dịch vụ Linux Hosting là một dịch vụ cho phép bạn lưu trữ website của mình trên một máy chủ sử dụng hệ điều hành Linux.
 • Hỗ trợ tốt các mã nguồn mở phổ biến như PHP, MySQL, Python, XML, WordPress, Joomla, Drupal, Magento, Prestashop, OpenCart, Moodle, Contao, Shopify, phpBB, SMF, MyBB, Dolphin, Xenforo, Bulletin..

 

 • Thông số dịch vụ Linux Hosting:
 • Disk space: 1 GB to 30GB
 • Bandwidth: 20 GB to Unlimited
 • Domains: 01 to 10
 • Sub Domains: 03 to Unlimited
 • Parked Domains: 02 to Unlimited
 • FTP Accounts: 02 to Unlimited
 • Email Accounts: 05 to Unlimited
 • MySQL Accounts: 02 to 20
 • Free SSL: Unlimited
 • CPU limit: 01 Core to 5 Core
 • RAM limit: 512MB to 5GB
Bạn chưa chọn được sản phẩm phù hợp?

HÃY ĐỂ WESOFT TƯ VẤN CHO BẠN

email
Yêu cầu
Hỗ trợ
messenger
Tư vấn qua
tin nhắn
contact
Để lại thông tin để
WeSoft liên hệ lại