CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Website WeSoft.Vn bao gồm các thông tin như: họ tên, địa chỉ, số điện thoại, email. 

Đây là các thông tin mà WeSoft.Vn cần Người dùng cung cấp bắt buộc khi muốn liên hệ với chúng tôi thông qua Website WeSoft.Vn.

2. Chính sách và Quy định sử dụng dịch vụ

Chúng tôi có quyền khóa dịch vụ của khách hàng hoặc từ chối phục vụ khách hàng trong tương lai nếu vi phạm một trong các quy định sử dụng sau đây:

– Sử dụng dịch vụ để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật của Nhà nước CHXHCN Việt Nam hiện hành và các quy định quốc tế đang được áp dụng tại Việt Nam.

– Sử dụng dịch vụ để truyền bá các nội dung nhạy cảm, văn hóa phẩm đồi trụy, ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục Việt Nam.

– Sử dụng dịch vụ máy chủ hoặc tài nguyên máy chủ để phát tán và lưu trữ các loại mã độc nhằm mục đích tấn công website khác.

– Sử dụng dịch vụ máy chủ để lưu trữ website mạo danh cá nhân, tổ chức gây ảnh hưởng danh dự và uy tín cho người khác.

– Sử dụng dịch vụ để lưu trữ nội dung số vi phạm bản quyền, tác quyền.

3. Phạm vi sử dụng thông tin

Website WeSoft.Vn sử dụng thông tin người dùng cung cấp để:

– Cung cấp các dịch vụ cho người dùng.

– Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa WeSoft.Vn và Người dùng.

– Liên lạc và giải quyết với Người dùng trong những trường hợp đặc biệt.

– Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Website WeSoft.Vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật.

4. Thời gian lưu trữ thông tin

Các thông tin cá nhân của Khách hàng được lưu trữ trong một thời gian cần thiết, nhằm phục vụ cho các yêu cầu khách hàng đưa ra.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Cty TNHH WeGroup Holdings

Văn phòng: Phòng L17-11, Tòa nhà Vincom Center, Số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 

Email: [email protected]

6. Người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin

– Đơn vị thu thập thông tin

– Cơ quan chức năng khi có yêu cầu hợp tác, điều tra.

7. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Website WeSoft.Vn cam kết sẽ bảo mật các thông tin cá nhân của người dùng, sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà người dùng cung cấp cho chúng tôi trong quá trình sử dụng dịch vụ tại WeSoft.Vn được bảo mật.

WeSoft.Vn chỉ sử dụng thông tin của người dùng trong phạm vi được giới hạn ở Quy chế này hoặc khi có sự đồng ý của người dùng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

8. Thay đổi chính sách

Để phù hợp kịp thời với các nhu cầu của WeSoft.Vn và sự phản hồi từ khách hàng (nếu có), chúng tôi có thể thay đổi các điều khoản nội dung của chính sách bảo mật thông tin khách hàng này mà không cần thông báo trước.

WeSoft.Vn sẽ cố gắng thông báo cho khách hàng qua thư điện tử nếu có các điều chỉnh quan trọng có khả năng ảnh hưởng tới quyền lợi của khách hàng.

Khi cập nhật nội dung chính sách này, WeSoft.Vn sẽ chỉnh sửa lại thời gian trong phần ghi chú “cập nhật lần cuối” trên website.

Cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng, lựa chọn sử dụng dịch vụ tại WeSoft.Vn.

Bạn chưa chọn được sản phẩm phù hợp?

HÃY ĐỂ WESOFT TƯ VẤN CHO BẠN

email
Yêu cầu
Hỗ trợ
messenger
Tư vấn qua
tin nhắn
contact
Để lại thông tin để
WeSoft liên hệ lại