• bảng giá dịch vụ

 • thông số kỹ thuật

 • 1 năm -10%
 • 2 năm -20%
 • 3 năm -30%
 • 5 năm -40%
 • test-01

  Thanh toán tối thiểu 12 tháng

  1.000 /tháng
 • Gói CLOUD VPS-01

  Thanh toán tối thiểu 03 tháng

  140.250 /tháng

  CPU CORES: 01 Core
  RAM: 01 GB
  SSD: 20 GB

 • Gói CLOUD VPS-02

  Thanh toán tối thiểu 03 tháng

  178.500 /tháng

  CPU CORES: 02 Core
  RAM: 02 GB
  SSD: 30 GB
  Miễn phí Direct Admin
  Miễn phí CDN: 500GB/tháng

 • Gói CLOUD VPS-03

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  272.000 /tháng

  CPU CORES: 03 Core
  RAM: 03 GB
  SSD: 40 GB
  Miễn phí Direct Admin
  Miễn phí CDN: 500GB/tháng

 • Gói CLOUD VPS-04

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  408.000 /tháng

  CPU CORES: 04 Core
  RAM: 04 GB
  SSD: 50 GB
  Miễn phí Direct Admin
  Miễn phí CDN: 500GB/tháng

 • Gói CLOUD VPS-05

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  603.500 /tháng

  CPU CORES: 04 Core
  RAM: 06 GB
  SSD: 60 GB
  Miễn phí Direct Admin
  Miễn phí CDN: 500GB/tháng

 • Gói CLOUD VPS-06

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  739.500 /tháng

  CPU CORES: 05 Core
  RAM: 08 GB
  SSD: 70 GB
  Miễn phí Direct Admin
  Miễn phí CDN: 500GB/tháng

 • Gói CLOUD VPS-07

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  1.020.000 /tháng

  CPU CORES: 07 Core
  RAM: 12 GB
  SSD: 80 GB
  Miễn phí Direct Admin
  Miễn phí CDN: 500GB/tháng

 • Gói CLOUD VPS-08

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  1.530.000 /tháng

  CPU CORES: 08 Core
  RAM: 16 GB
  SSD: 100 GB
  Miễn phí Direct Admin
  Miễn phí CDN: 500GB/tháng

 • Dịch vụ Cloud VPS là dịch vụ cho phép bạn thuê các máy chủ ảo trên môi trường điện toán đám mây, để lưu trữ dữ liệu và chạy các ứng dụng.
 • Bạn có thể tạo và quản lý các máy chủ ảo một cách nhanh chóng và linh hoạt, theo nhu cầu của bạn.
  Bạn có thể tùy chỉnh cấu hình, hệ điều hành, phần mềm và tài nguyên của các máy chủ ảo, và có quyền truy cập gốc đến chúng.
 • Bạn có thể mở rộng hoặc thu nhỏ quy mô của các máy chủ ảo, để phù hợp với lưu lượng truy cập và hiệu suất của ứng dụng.
 • Bạn có thể tiết kiệm chi phí, vì bạn chỉ phải trả cho thời gian và tài nguyên mà bạn sử dụng, không phải trả phí duy trì hoặc nâng cấp phần cứng.
 • Bạn có thể bảo mật dữ liệu và ứng dụng của mình, với các tính năng như mã hóa, sao lưu, khôi phục, tường lửa và chống DDoS.

 

 • Thông số dịch vụ Cloud VPS:
 • CPU CORES: 01 Core to 08 Core
 • RAM: 01 GB to 16 GB
 • SSD: 20 GB to 100 GB
 • Miễn phí Direct Admin (tùy gói)
 • Miễn phí CDN: 500GB/tháng (tùy gói)
Bạn chưa chọn được sản phẩm phù hợp?

HÃY ĐỂ WESOFT TƯ VẤN CHO BẠN

email
Yêu cầu
Hỗ trợ
messenger
Tư vấn qua
tin nhắn
contact
Để lại thông tin để
WeSoft liên hệ lại