• bảng giá dịch vụ

 • thông số kỹ thuật

 • 1 năm -10%
 • 2 năm -20%
 • 3 năm -30%
 • 5 năm -40%
 • Gói CLOUD VPS-01

  Thanh toán tối thiểu 03 tháng

  140.250 /tháng

  CPU CORES: 01 Core
  RAM: 01 GB
  SSD: 20 GB

 • Gói CLOUD VPS-02

  Thanh toán tối thiểu 03 tháng

  178.500 /tháng

  CPU CORES: 02 Core
  RAM: 02 GB
  SSD: 30 GB
  Miễn phí Direct Admin
  Miễn phí CDN: 500GB/tháng

 • Gói CLOUD VPS-03

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  272.000 /tháng

  CPU CORES: 03 Core
  RAM: 03 GB
  SSD: 40 GB
  Miễn phí Direct Admin
  Miễn phí CDN: 500GB/tháng

 • Gói CLOUD VPS-04

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  408.000 /tháng

  CPU CORES: 04 Core
  RAM: 04 GB
  SSD: 50 GB
  Miễn phí Direct Admin
  Miễn phí CDN: 500GB/tháng

 • Gói CLOUD VPS-05

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  603.500 /tháng

  CPU CORES: 04 Core
  RAM: 06 GB
  SSD: 60 GB
  Miễn phí Direct Admin
  Miễn phí CDN: 500GB/tháng

 • Gói CLOUD VPS-06

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  739.500 /tháng

  CPU CORES: 05 Core
  RAM: 08 GB
  SSD: 70 GB
  Miễn phí Direct Admin
  Miễn phí CDN: 500GB/tháng

 • Gói CLOUD VPS-07

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  1.020.000 /tháng

  CPU CORES: 07 Core
  RAM: 12 GB
  SSD: 80 GB
  Miễn phí Direct Admin
  Miễn phí CDN: 500GB/tháng

 • Gói CLOUD VPS-08

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  1.530.000 /tháng

  CPU CORES: 08 Core
  RAM: 16 GB
  SSD: 100 GB
  Miễn phí Direct Admin
  Miễn phí CDN: 500GB/tháng

Bạn chưa chọn được sản phẩm phù hợp?

HÃY ĐỂ WESOFT TƯ VẤN CHO BẠN

email
Yêu cầu
Hỗ trợ
messenger
Tư vấn qua
tin nhắn
contact
Để lại thông tin để
WeSoft liên hệ lại