• bảng giá dịch vụ

 • thông số kỹ thuật

 • 1 năm -10%
 • 2 năm -20%
 • 3 năm -30%
 • 5 năm -40%
 • Gói ACTIVE MAIL A

  Thanh toán tối thiểu 12 tháng

  45.000 /tháng

  SSD Disk space: 1 GB
  Bandwidth: 30 GB
  Domains: 02
  Sub Domains: 05
  Domains: 02
  Sub Domains: 05
  Bandwidth: 30 GB
  Domains: 02
  Sub Domains: 05
  Parked Domains: 04

 • Gói ACTIVE MAIL B

  Thanh toán tối thiểu 06 tháng

  90.000 /tháng

  SSD Disk space: 2 GB
  Bandwidth: 30 GB
  Domains: 04
  Sub Domains: 05
  Domains: 02
  Sub Domains: 05
  Bandwidth: 30 GB
  Domains: 02
  Sub Domains: 05
  Parked Domains: 04

 • Gói ACTIVE MAIL C

  Thanh toán tối thiểu 03 tháng

  150.000 /tháng

  SSD Disk space: 3 GB
  Bandwidth: 50 GB
  Domains: 05
  Sub Domains: 05
  Domains: 02
  Sub Domains: 05
  Bandwidth: 30 GB
  Domains: 02
  Sub Domains: 05
  Parked Domains: 04

 • Gói ACTIVE MAIL D

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  200.000 /tháng

  SSD Disk space: 4 GB
  Bandwidth: 100 GB
  Domains: 02
  Sub Domains: 10
  Domains: 02
  Sub Domains: 05
  Bandwidth: 30 GB
  Domains: 02
  Sub Domains: 05
  Parked Domains: 04

 • Email Chủ Động - Active Mail là dịch vụ ngăn chặn thư rác email toàn diện và độc đáo.
 • Nó cũng mã hóa và bảo vệ lưu lượng email và máy chủ của công ty người dùng.

 

 • Thông số dịch vụ Email Chủ Động - Active Mail:
 • SSD Disk space: 1 GB to 4 GB
 • Bandwidth: 30 GB to 100 GB
 • Domains: 02 to 08
 • Sub Domains: 05 to 10
 • Domains: 02
 • Sub Domains: 05
 • Bandwidth: 30 GB
 • Domains: 02
 • Sub Domains: 05
 • Parked Domains: 04
Bạn chưa chọn được sản phẩm phù hợp?

HÃY ĐỂ WESOFT TƯ VẤN CHO BẠN

email
Yêu cầu
Hỗ trợ
messenger
Tư vấn qua
tin nhắn
contact
Để lại thông tin để
WeSoft liên hệ lại