• bảng giá dịch vụ

 • thông số kỹ thuật

 • 1 năm -10%
 • 2 năm -20%
 • 3 năm -30%
 • 5 năm -40%
 • Gói CLOUD SERVER-01

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  1.159.000 /tháng

  CPU : Intel® Xeon® E5-26XX
  CORE : 6 Cores
  SSD : 120GB
  RAM : 6GB +2GB(*)
  IP : 01
  Bandwidth : Unlimited
  (*)Tặng 2GB RAM khi đăng ký 12 tháng
  Tặng Direct Admin/ Plesk
  Giảm 50% khi đăng ký 12 tháng
  Tặng gói 200 hóa đơn điện tử

 • Gói CLOUD SERVER-02

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  1.390.000 /tháng

  CPU : Intel® Xeon® E5-26XX
  CORE : 8 Cores
  SSD : 150GB
  RAM : 8GB +2GB(*)
  IP : 01
  Bandwidth : Unlimited
  (*)Tặng 2GB RAM khi đăng ký 12 tháng
  Tặng Direct Admin/ Plesk
  Giảm 50% khi đăng ký 12 tháng
  Tặng gói 200 hóa đơn điện tử

 • Gói CLOUD SERVER-03

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  1.999.000 /tháng

  CPU : Intel® Xeon® E5-26XX
  CORE : 10 Cores
  SSD : 200GB
  RAM : 10GB +2GB(*)
  IP : 01
  Bandwidth : Unlimited
  (*)Tặng 2GB RAM khi đăng ký 12 tháng
  Tặng Direct Admin/ Plesk
  Giảm 50% khi đăng ký 12 tháng
  Tặng gói 200 hóa đơn điện tử

 • Gói CLOUD SERVER-04

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  2.499.000 /tháng

  CPU : Intel® Xeon® E5-26XX
  CORE : 12 Cores
  SSD : 250GB
  RAM : 12GB +2GB(*)
  IP : 01
  Bandwidth : Unlimited
  (*)Tặng 2GB RAM khi đăng ký 12 tháng
  Tặng Direct Admin/ Plesk
  Giảm 50% khi đăng ký 12 tháng
  Tặng gói 200 hóa đơn điện tử

 • Gói CLOUD SERVER-05

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  2.999.000 /tháng

  CPU : Intel® Xeon® E5-26XX
  CORE : 16 Cores
  SSD : 300GB
  RAM : 14GB +2GB(*)
  IP : 01
  Bandwidth : Unlimited
  (*)Tặng 2GB RAM khi đăng ký 12 tháng
  Tặng Direct Admin/ Plesk
  Giảm 50% khi đăng ký 12 tháng
  Tặng gói 200 hóa đơn điện tử

 • Gói CLOUD SERVER-06

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  3.839.000 /tháng

  CPU : Intel® Xeon® E5-26XX
  CORE : 16 Cores
  SSD : 500GB
  RAM : 16GB +2GB(*)
  IP : 01
  Bandwidth : Unlimited
  (*)Tặng 2GB RAM khi đăng ký 12 tháng
  Tặng Direct Admin/ Plesk
  Giảm 50% khi đăng ký 12 tháng
  Tặng gói 200 hóa đơn điện tử

Bạn chưa chọn được sản phẩm phù hợp?

HÃY ĐỂ WESOFT TƯ VẤN CHO BẠN

email
Yêu cầu
Hỗ trợ
messenger
Tư vấn qua
tin nhắn
contact
Để lại thông tin để
WeSoft liên hệ lại