• bảng giá dịch vụ

 • thông số kỹ thuật

 • 1 năm -10%
 • 2 năm -20%
 • 3 năm -30%
 • 5 năm -40%
 • Gói WIN BASIC-01

  Thanh toán tối thiểu 12 tháng

  31.350 /tháng

  Disk space: 01 GB

  Bandwidth: 20 GB

  Domain: 01

  Sub Domains: 0

  Parked Domains: 02

  FTP Accounts: 02

  Email Accounts: 05

  SQL Accounts: 02

 • Gói WIN BASIC-02

  Thanh toán tối thiểu 06 tháng

  57.000 /tháng

  Disk space: 1.5 GB

  Bandwidth: Unlimited

  Domains: 03

  Sub Domains: Unlimited

  Parked Domains: Unlimited

  FTP Accounts: Unlimited

  Email Accounts: Unlimited

  MySQL Accounts: 05

  Free SSL: Unlimited

  CPU limit: 01 Core

  RAM limit: 01 GB

 • Gói WIN BASIC-03

  Thanh toán tối thiểu 06 tháng

  80.750 /tháng

  Disk space: 2.5 GB

  Bandwidth: Unlimited

  Domain: 03

  Sub Domains: 15

  Parked Domains: 06

  FTP Accounts: 06

  Email Accounts: 20

  SQL Accounts: 05

  Miễn phí CDN :100GB/tháng

 • Gói WIN BASIC-04

  Thanh toán tối thiểu 03 tháng

  128.250 /tháng

  Disk space: 3.5 GB

  Bandwidth: Unlimited

  Domain: 05

  Sub Domains: 25

  Parked Domains: 10

  FTP Accounts: 07

  Email Accounts: 30

  SQL Accounts: 07

  Miễn phí CDN :100GB/tháng

 • Gói WIN PRO-01

  Thanh toán tối thiểu 03 tháng

  156.750 /tháng

  Disk space: 5 GB

  Bandwidth: Unlimited

  Domain: 07

  Sub Domains: 30

  Parked Domains: 15

  FTP Accounts: 10

  Email Accounts: 50

  SQL Accounts: 12

  Miễn phí CDN :100GB/tháng

 • Gói WIN PRO-02

  Thanh toán tối thiểu 03 tháng

  199.500 /tháng

  Disk space: 7 GB

  Bandwidth: Unlimited

  Domain: 09

  Sub Domains: 35

  Parked Domains: 20

  FTP Accounts: 15

  Email Accounts: 80

  SQL Accounts: 15

  Miễn phí CDN :100GB/tháng

 • Gói WIN PRO-03

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  237.500 /tháng

  Disk space: 10 GB

  Bandwidth: Unlimited

  Domain: 12

  Sub Domains: 40

  Parked Domains: 30

  FTP Accounts: 20

  Email Accounts: 100

  SQL Accounts: 16

  Miễn phí CDN :100GB/tháng

 • Gói WIN PRO-04

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  370.500 /tháng

  Disk space: 15 GB

  Bandwidth: Unlimited

  Domain: 15

  Sub Domains: 50

  Parked Domains: 40

  FTP Accounts: 30

  Email Accounts: 150

  SQL Accounts: 20

  Miễn phí CDN :100GB/tháng

Bạn chưa chọn được sản phẩm phù hợp?

HÃY ĐỂ WESOFT TƯ VẤN CHO BẠN

email
Hotline
Tư vấn trực tiếp
messenger
Tư vấn qua
tin nhắn
contact
Để lại thông tin để
WeSoft liên hệ lại