• bảng giá dịch vụ

 • thông số kỹ thuật

 • 1 năm -10%
 • 2 năm -20%
 • 3 năm -30%
 • 5 năm -40%
 • Gói WP BASIC-01

  Thanh toán tối thiểu 12 tháng

  47.500 /tháng

   Disk space: 1 GB

   Bandwidth: 30 GB

   Domains: 02

   Sub Domains: 05

   Parked Domains: 04

   FTP Accounts: 03

   Email Accouts: 10

   MySQL Accounts: 04

   Free SSL: Unlimited

   CPU limit: 01 Core

   RAM limit: 01 GB

 • Gói WP BASIC-02

  Thanh toán tối thiểu 06 tháng

  74.100 /tháng

  Disk space: 1.5 GB

  Bandwidth: Unlimited

  Domains: 03

  Sub Domains: Unlimited

  Parked Domains: Unlimited

  FTP Accounts: Unlimited

  Email Accounts: Unlimited

  MySQL Accounts: 05

  Free SSL: Unlimited

  CPU limit: 01 Core

  RAM limit: 01 GB

 • Gói WP BASIC-03

  Thanh toán tối thiểu 03 tháng

  104.500 /tháng

  Disk space: 2 GB

  Bandwidth: Unlimited

  Domains: 04

  Sub Domains: Unlimited

  Parked Domains: Unlimited

  FTP Accounts: Unlimited

  Email Accounts: Unlimited

  MySQL Accounts: 07

  Free SSL: Unlimited

  CPU limit: 01 Core

  RAM limit: 1.5 GB

  Miễn phí CDN : 100GB/tháng

 • Gói WP BASIC-04

  Thanh toán tối thiểu 03 tháng

  137.750 /tháng

  Disk space: 3 GB

  Bandwidth: Unlimited

  Domains: 05

  Sub Domains: Unlimited

  Parked Domains: Unlimited

  FTP Accounts: Unlimited

  Email Accounts: Unlimited

  MySQL Accounts: 12

  Free SSL: Unlimited

  CPU limit: 01 Core

  RAM limit: 1.5 GB

  Miễn phí CDN : 100GB/tháng

 • Gói WP PRO-01

  Thanh toán tối thiểu 03 tháng

  190.000 /tháng

  Disk space: 5 GB

  Bandwidth: Unlimited

  Domains: 06

  Sub Domains: Unlimited

  Parked Domains: Unlimited

  FTP Accounts: Unlimited

  Email Accounts: Unlimited

  MySQL Accounts: 15

  Free SSL: Unlimited

  CPU limit: 02 Core

  RAM limit: 02 GB

  Miễn phí CDN : 100GB/tháng

 • Gói WP PRO-02

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  237.500 /tháng

  Disk space: 8 GB

  Bandwidth: Unlimited

  Domains: 08

  Sub Domains: Unlimited

  Parked Domains: Unlimited

  FTP Accounts: Unlimited

  Email Accounts: Unlimited

  MySQL Accounts: 16

  Free SSL: Unlimited

  CPU limit: 02 Core

  RAM limit: 2.5 GB

  Miễn phí CDN : 100GB/tháng

 • Gói WP PRO-03

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  370.500 /tháng

  Disk space: 15 GB

  Bandwidth: Unlimited

  Domains: 10

  Sub Domains: Unlimited

  Parked Domains: Unlimited

  FTP Accounts: Unlimited

  Email Accounts: Unlimited

  MySQL Accounts: 16

  Free SSLUnlimited

  CPU limit: 03 Core

  RAM limit: 2.5 GB

  Miễn phí CDN : 100GB/tháng

 • Gói WP PRO-04

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  475.000 /tháng

  Disk space: 30 GB

  Bandwidth: Unlimited

  Domains: 15

  Sub Domains: Unlimited

  Parked Domains: Unlimited

  FTP Accounts: Unlimited

  Email Accounts: Unlimited

  MySQL Accounts: 20

  Free SSL: Unlimited

  CPU limit: 03 Core

  RAM limit: 2.5 GB

  Miễn phí CDN : 100GB/tháng

 • Dịch vụ Wordpress Hosting là dịch vụ lưu trữ website chuyên biệt cho nền tảng Wordpress.
 • Dịch vụ này giúp bạn tận dụng tối đa các tính năng và lợi ích của Wordpress, một hệ quản trị nội dung phổ biến và mạnh mẽ.

 

 • Thông số dịch vụ Wordpress Hosting:
 • Disk space: 1 GB to 30 GB
 • Bandwidth: 30 GB to Unlimited
 • Domains: 02 to 15
 • Sub Domains: 05 to Unlimited
 • Parked Domains: 04 to Unlimited
 • FTP Accounts: 03 to Unlimited
 • Email Accounts: 10 to Unlimited
 • MySQL Accounts: 04 to 20
 • Free SSL: Unlimited
 • CPU limit: 1 Core to 03 Core
 • RAM limit: 1 GB to 2.5 GB
 • Miễn phí CDN : 100GB/tháng
Bạn chưa chọn được sản phẩm phù hợp?

HÃY ĐỂ WESOFT TƯ VẤN CHO BẠN

email
Yêu cầu
Hỗ trợ
messenger
Tư vấn qua
tin nhắn
contact
Để lại thông tin để
WeSoft liên hệ lại