• bảng giá dịch vụ

 • thông số kỹ thuật

 • 1 năm -10%
 • 2 năm -20%
 • 3 năm -30%
 • 5 năm -40%
 • test-01

  Thanh toán tối thiểu 12 tháng

  1.000 /tháng
 • Gói CLOUD BACKUP-01

  Thanh toán tối thiểu 03 tháng

  100.000 /tháng

  Dung lượng: 10GB
  Daily Backup
  Máy chủ / VPS: 1

 • Gói CLOUD VPS-01

  Thanh toán tối thiểu 03 tháng

  140.250 /tháng

  CPU CORES: 01 Core
  RAM: 01 GB
  SSD: 20 GB

 • Gói CLOUD VPS-02

  Thanh toán tối thiểu 03 tháng

  178.500 /tháng

  CPU CORES: 02 Core
  RAM: 02 GB
  SSD: 30 GB
  Miễn phí Direct Admin
  Miễn phí CDN: 500GB/tháng

 • Gói CLOUD STORAGE-01

  Thanh toán tối thiểu 03 tháng

  190.000 /tháng

  Storage: 200 GB
  Bandwidth: 1 TB
  Uptime: 99.99%
  Network: 100 Mbs

 • Gói CLOUD VPS-03

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  272.000 /tháng

  CPU CORES: 03 Core
  RAM: 03 GB
  SSD: 40 GB
  Miễn phí Direct Admin
  Miễn phí CDN: 500GB/tháng

 • Gói CLOUD BACKUP-02

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  300.000 /tháng

  Dung lượng: 30GB
  Daily Backup
  Máy chủ / VPS: 1

 • Gói CLOUD BACKUP-03

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  330.000 /tháng

  Dung lượng: 60GB
  Daily Backup
  Máy chủ / VPS: 1
  Mã hóa
  Free CDN: 100GB/tháng
  Free VPS: 500GB
  Free Server: 1TB

 • Gói CLOUD STORAGE-02

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  350.000 /tháng

  Storage: 1 TB
  Bandwidth: 5 TB
  Uptime: 99.99%
  Network: 100 Mbs

 • Gói CLOUD VPS-04

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  408.000 /tháng

  CPU CORES: 04 Core
  RAM: 04 GB
  SSD: 50 GB
  Miễn phí Direct Admin
  Miễn phí CDN: 500GB/tháng

 • Gói CLOUD BACKUP-04

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  600.000 /tháng

  Dung lượng: 120GB
  Daily Backup
  Máy chủ / VPS: 1
  Mã hóa
  Free CDN: 100GB/tháng
  Free VPS: 500GB
  Free Server: 1TB

 • Gói CLOUD VPS-05

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  603.500 /tháng

  CPU CORES: 04 Core
  RAM: 06 GB
  SSD: 60 GB
  Miễn phí Direct Admin
  Miễn phí CDN: 500GB/tháng

 • Gói CLOUD VPS-06

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  739.500 /tháng

  CPU CORES: 05 Core
  RAM: 08 GB
  SSD: 70 GB
  Miễn phí Direct Admin
  Miễn phí CDN: 500GB/tháng

 • Gói CLOUD VPS-07

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  1.020.000 /tháng

  CPU CORES: 07 Core
  RAM: 12 GB
  SSD: 80 GB
  Miễn phí Direct Admin
  Miễn phí CDN: 500GB/tháng

 • Gói CLOUD SERVER-01

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  1.159.000 /tháng

  CPU : Intel® Xeon® E5-26XX
  CORE : 6 Cores
  SSD : 120GB
  RAM : 6GB +2GB(*)
  IP : 01
  Bandwidth : Unlimited
  (*)Tặng 2GB RAM khi đăng ký 12 tháng
  Tặng Direct Admin/ Plesk
  Giảm 50% khi đăng ký 12 tháng
  Tặng gói 200 hóa đơn điện tử

 • Gói CLOUD BACKUP-05

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  1.350.000 /tháng

  Dung lượng: 300GB
  Hourly Backup
  Máy chủ / VPS: 1
  Mã hóa
  Free CDN: 100GB/tháng
  Free VPS: 500GB
  Free Server: 1TB

 • Gói CLOUD SERVER-02

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  1.390.000 /tháng

  CPU : Intel® Xeon® E5-26XX
  CORE : 8 Cores
  SSD : 150GB
  RAM : 8GB +2GB(*)
  IP : 01
  Bandwidth : Unlimited
  (*)Tặng 2GB RAM khi đăng ký 12 tháng
  Tặng Direct Admin/ Plesk
  Giảm 50% khi đăng ký 12 tháng
  Tặng gói 200 hóa đơn điện tử

 • Gói CLOUD VPS-08

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  1.530.000 /tháng

  CPU CORES: 08 Core
  RAM: 16 GB
  SSD: 100 GB
  Miễn phí Direct Admin
  Miễn phí CDN: 500GB/tháng

 • Gói MÁY CHỦ-01

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  1.749.000 /tháng

  Phí cài đặt: Miễn phí
  Rack Space: 1U (4cm)
  Maximum number of CPUs: 2
  Power: 400W
  UPS/Generator backup: Yes
  Air conditioning: Yes
  Network Cards Port: 100Mbps/1Gbps
  International Internet Port(Down/Up): 5Mbps/10Mbps
  Internal Internet Port(Down/Up): 100Mbps/100Mbps
  IP Address: 1
  Bandwidth: 2.500GB/month

 • Gói CLOUD SERVER-03

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  1.999.000 /tháng

  CPU : Intel® Xeon® E5-26XX
  CORE : 10 Cores
  SSD : 200GB
  RAM : 10GB +2GB(*)
  IP : 01
  Bandwidth : Unlimited
  (*)Tặng 2GB RAM khi đăng ký 12 tháng
  Tặng Direct Admin/ Plesk
  Giảm 50% khi đăng ký 12 tháng
  Tặng gói 200 hóa đơn điện tử

 • Gói MÁY CHỦ-02

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  2.127.300 /tháng

  Phí cài đặt: Miễn phí
  Rack Space: 1U (4cm)
  Maximum number of CPUs: 2
  Power: 400W
  UPS/Generator backup: Yes
  Air conditioning: Yes
  Network Cards Port: 100Mbps/1Gbps
  International Internet Port(Down/Up): 8Mbps/16Mbps
  Internal Internet Port(Down/Up): 100Mbps/100Mbps
  IP Address: 1
  Bandwidth: Unlimited

 • Gói CLOUD BACKUP-06

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  2.400.000 /tháng

  Dung lượng: 600GB
  Hourly Backup
  Máy chủ / VPS: 1
  Free CDN: 100GB/tháng
  Free VPS: 500GB
  Free Server: 1TB

 • Gói CLOUD SERVER-04

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  2.499.000 /tháng

  CPU : Intel® Xeon® E5-26XX
  CORE : 12 Cores
  SSD : 250GB
  RAM : 12GB +2GB(*)
  IP : 01
  Bandwidth : Unlimited
  (*)Tặng 2GB RAM khi đăng ký 12 tháng
  Tặng Direct Admin/ Plesk
  Giảm 50% khi đăng ký 12 tháng
  Tặng gói 200 hóa đơn điện tử

 • Gói MÁY CHỦ-03

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  2.864.500 /tháng

  Phí cài đặt: Miễn phí
  Rack Space: 1U (4cm)
  Maximum number of CPUs: 2
  Power: 400W
  UPS/Generator backup: Yes
  Air conditioning: Yes
  Network Cards Port: 100Mbps/1Gbps
  International Internet Port(Down/Up): 10Mbps/20Mbps
  Internal Internet Port(Down/Up): 100Mbps/100Mbps
  IP Address: 1
  Bandwidth: Unlimited

 • Gói CLOUD SERVER-05

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  2.999.000 /tháng

  CPU : Intel® Xeon® E5-26XX
  CORE : 16 Cores
  SSD : 300GB
  RAM : 14GB +2GB(*)
  IP : 01
  Bandwidth : Unlimited
  (*)Tặng 2GB RAM khi đăng ký 12 tháng
  Tặng Direct Admin/ Plesk
  Giảm 50% khi đăng ký 12 tháng
  Tặng gói 200 hóa đơn điện tử

 • Gói CLOUD STORAGE-03

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  3.000.000 /tháng

  Storage: 10 TB
  Bandwidth: 50 TB
  Uptime: 99.99%
  Network: 100 Mbs

 • Gói CLOUD BACKUP-07

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  3.150.000 /tháng

  Dung lượng: 900GB
  Hourly Backup
  Máy chủ / VPS: 1
  Free CDN: 100GB/tháng
  Free VPS: 500GB
  Free Server: 1TB

 • Gói MÁY CHỦ-04

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  3.301.000 /tháng

  Phí cài đặt: Miễn phí
  Rack Space: 1U (4cm)
  Maximum number of CPUs: 2
  Power: 400W
  UPS/Generator backup: Yes
  Air conditioning: Yes
  Network Cards Port: 100Mbps/1Gbps
  International Internet Port(Down/Up): 20Mbps/40Mbps
  Internal Internet Port(Down/Up): 200Mbps/200Mbps
  IP Address: 1
  Bandwidth: Unlimited

 • Gói CLOUD BACKUP-08

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  3.600.000 /tháng

  Dung lượng: 1.200GB
  Hourly Backup
  Máy chủ / VPS: 1
  Free CDN: 100GB/tháng
  Free VPS: 500GB
  Free Server: 1TB

 • Gói CLOUD SERVER-06

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  3.839.000 /tháng

  CPU : Intel® Xeon® E5-26XX
  CORE : 16 Cores
  SSD : 500GB
  RAM : 16GB +2GB(*)
  IP : 01
  Bandwidth : Unlimited
  (*)Tặng 2GB RAM khi đăng ký 12 tháng
  Tặng Direct Admin/ Plesk
  Giảm 50% khi đăng ký 12 tháng
  Tặng gói 200 hóa đơn điện tử

Bạn chưa chọn được sản phẩm phù hợp?

HÃY ĐỂ WESOFT TƯ VẤN CHO BẠN

email
Yêu cầu
Hỗ trợ
messenger
Tư vấn qua
tin nhắn
contact
Để lại thông tin để
WeSoft liên hệ lại