• bảng giá dịch vụ

 • thông số kỹ thuật

 • 1 năm -0%
 • 2 năm -0%
 • 3 năm -0%
 • 5 năm -0%
 • Gói LINUX BASIC-01

  Thanh toán tối thiểu 12 tháng

  27.550 /tháng

  Disk space: 1 GB

  Bandwidth: 20 GB

  Domains: 01

  Sub Domains: 03

  Parked Domains: 02

  FTP Accounts: 02

  Email Accounts: 05

  MySQL Accounts: 02

  Free SSL: Unlimited

  CPU limit: 01 Core

  RAM limit: 512MB

 • Gói WIN BASIC-01

  Thanh toán tối thiểu 12 tháng

  31.350 /tháng

  Disk space: 01 GB

  Bandwidth: 20 GB

  Domain: 01

  Sub Domains: 0

  Parked Domains: 02

  FTP Accounts: 02

  Email Accounts: 05

  SQL Accounts: 02

 • Gói WP BASIC-01

  Thanh toán tối thiểu 12 tháng

  47.500 /tháng

   Disk space: 1 GB

   Bandwidth: 30 GB

   Domains: 02

   Sub Domains: 05

   Parked Domains: 04

   FTP Accounts: 03

   Email Accouts: 10

   MySQL Accounts: 04

   Free SSL: Unlimited

   CPU limit: 01 Core

   RAM limit: 01 GB

 • Gói LINUX BASIC-02

  Thanh toán tối thiểu 12 tháng

  47.500 /tháng

  Disk space: 1.5 GB

  Bandwidth: Unlimited

  Domains: 03

  Sub Domains: Unlimited

  Parked Domains: Unlimited

  FTP Accounts: Unlimited

  Email Accouts: Unlimited

  MySQL Accounts: 05

  Free SSL: Unlimited

  CPU limit: 01 Core

  RAM limit: 01 GB

 • Gói WIN BASIC-02

  Thanh toán tối thiểu 06 tháng

  57.000 /tháng

  Disk space: 1.5 GB

  Bandwidth: Unlimited

  Domains: 03

  Sub Domains: Unlimited

  Parked Domains: Unlimited

  FTP Accounts: Unlimited

  Email Accounts: Unlimited

  MySQL Accounts: 05

  Free SSL: Unlimited

  CPU limit: 01 Core

  RAM limit: 01 GB

 • Gói WP BASIC-02

  Thanh toán tối thiểu 06 tháng

  74.100 /tháng

  Disk space: 1.5 GB

  Bandwidth: Unlimited

  Domains: 03

  Sub Domains: Unlimited

  Parked Domains: Unlimited

  FTP Accounts: Unlimited

  Email Accounts: Unlimited

  MySQL Accounts: 05

  Free SSL: Unlimited

  CPU limit: 01 Core

  RAM limit: 01 GB

 • Gói LINUX BASIC-03

  Thanh toán tối thiểu 06 tháng

  74.100 /tháng

  Disk space: 2.5 GB

  Bandwidth: Unlimited

  Domains: 03

  Sub Domains: Unlimited

  Parked Domains: Unlimited

  FTP Accounts: Unlimited

  Email Accounts: Unlimited

  MySQL Accounts: 05

  Free SSL: Unlimited

  CPU limit: 01 Core

  Miễn phí CDN: 100GB/tháng

  RAM limit: 01 GB

 • Gói WIN BASIC-03

  Thanh toán tối thiểu 06 tháng

  80.750 /tháng

  Disk space: 2.5 GB

  Bandwidth: Unlimited

  Domain: 03

  Sub Domains: 15

  Parked Domains: 06

  FTP Accounts: 06

  Email Accounts: 20

  SQL Accounts: 05

  Miễn phí CDN: 100GB/tháng

 • Gói NVMe-01

  Thanh toán tối thiểu 06 tháng

  89.000 /tháng

  Không giới hạn website

  NVMe Storage: 1GB

  Băng thông: Không giới hạn

  IP riêng: Không

  CPU: 1 Core

  RAM: 1 GB

  SSL: Miễn phí

 • Gói WP BASIC-03

  Thanh toán tối thiểu 03 tháng

  104.500 /tháng

  Disk space: 2 GB

  Bandwidth: Unlimited

  Domains: 04

  Sub Domains: Unlimited

  Parked Domains: Unlimited

  FTP Accounts: Unlimited

  Email Accounts: Unlimited

  MySQL Accounts: 07

  Free SSL: Unlimited

  CPU limit: 01 Core

  RAM limit: 1.5 GB

  Miễn phí CDN : 100GB/tháng

 • Gói LINUX BASIC-04

  Thanh toán tối thiểu 03 tháng

  104.500 /tháng

  Disk space: 3.5 GB

  Bandwidth: Unlimited

  Domains: 04

  Sub Domains: Unlimited

  Parked Domains: Unlimited

  FTP Accounts: Unlimited

  Email Accouts: Unlimited

  MySQL Accounts: 07

  Free SSL: Unlimited

  CPU limit: 01 Core

  Miễn phí CDN: 100GB/tháng

  RAM limit: 01 GB

 • Gói WIN BASIC-04

  Thanh toán tối thiểu 03 tháng

  128.250 /tháng

  Disk space: 3.5 GB

  Bandwidth: Unlimited

  Domain: 05

  Sub Domains: 25

  Parked Domains: 10

  FTP Accounts: 07

  Email Accounts: 30

  SQL Accounts: 07

  Miễn phí CDN: 100GB/tháng

 • Gói WP BASIC-04

  Thanh toán tối thiểu 03 tháng

  137.750 /tháng

  Disk space: 3 GB

  Bandwidth: Unlimited

  Domains: 05

  Sub Domains: Unlimited

  Parked Domains: Unlimited

  FTP Accounts: Unlimited

  Email Accounts: Unlimited

  MySQL Accounts: 12

  Free SSL: Unlimited

  CPU limit: 01 Core

  RAM limit: 1.5 GB

  Miễn phí CDN : 100GB/tháng

 • Gói LINUX PRO-01

  Thanh toán tối thiểu 03 tháng

  137.750 /tháng

  Disk space: 5 GB

  Bandwidth: Unlimited

  Domains: 05

  Sub Domains: Unlimited

  Parked Domains: Unlimited

  FTP Accounts: Unlimited

  Email Accounts: Unlimited

  MySQL Accounts: 12

  Free SSL: Unlimited

  CPU limit: 01 Core

  Miễn phí CDN: 100GB/tháng

  RAM limit: 1.5 GB

 • Gói WIN PRO-01

  Thanh toán tối thiểu 03 tháng

  156.750 /tháng

  Disk space: 5 GB

  Bandwidth: Unlimited

  Domain: 07

  Sub Domains: 30

  Parked Domains: 15

  FTP Accounts: 10

  Email Accounts: 50

  SQL Accounts: 12

  Miễn phí CDN: 100GB/tháng

 • Gói NVMe-02

  Thanh toán tối thiểu 03 tháng

  169.000 /tháng

  Không giới hạn website

  NVMe Storage: 3GB

  Băng thông: Không giới hạn

  IP riêng: Không

  CPU: 1 Core

  RAM: 2 GB

  SSL: Miễn phí

  Tặng tên miền Quốc tế (.COM, .NET)

 • Gói SEO BASIC-01

  Thanh toán tối thiểu 03 tháng

  179.550 /tháng

  Địa chỉ IP: 6

  Số lượng dải (lớp) C: 3

  Số lượng website: 6

  Dung lượng: 5GB

  Database MySQL: 6

  CPU(core): 1

  Physical Memory(GB): 1

 • Gói WP PRO-01

  Thanh toán tối thiểu 03 tháng

  190.000 /tháng

  Disk space: 5 GB

  Bandwidth: Unlimited

  Domains: 06

  Sub Domains: Unlimited

  Parked Domains: Unlimited

  FTP Accounts: Unlimited

  Email Accounts: Unlimited

  MySQL Accounts: 15

  Free SSL: Unlimited

  CPU limit: 02 Core

  RAM limit: 02 GB

  Miễn phí CDN : 100GB/tháng

 • Gói LINUX PRO-02

  Thanh toán tối thiểu 03 tháng

  190.000 /tháng

  Disk space: 7 GB

  Bandwidth: Unlimited

  Domains: 06

  Sub Domains: Unlimited

  Parked Domains: Unlimited

  FTP Accounts: Unlimited

  Email Accounts: Unlimited

  MySQL Accounts: 15

  Free SSL: Unlimited

  CPU limit: 02 Core

  Miễn phí CDN: 100GB/tháng

  RAM limit: 02 GB

 • Gói WIN PRO-02

  Thanh toán tối thiểu 03 tháng

  199.500 /tháng

  Disk space: 7 GB

  Bandwidth: Unlimited

  Domain: 09

  Sub Domains: 35

  Parked Domains: 20

  FTP Accounts: 15

  Email Accounts: 80

  SQL Accounts: 15

  Miễn phí CDN: 100GB/tháng

 • Gói WP PRO-02

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  237.500 /tháng

  Disk space: 8 GB

  Bandwidth: Unlimited

  Domains: 08

  Sub Domains: Unlimited

  Parked Domains: Unlimited

  FTP Accounts: Unlimited

  Email Accounts: Unlimited

  MySQL Accounts: 16

  Free SSL: Unlimited

  CPU limit: 02 Core

  RAM limit: 2.5 GB

  Miễn phí CDN : 100GB/tháng

 • Gói LINUX PRO-03

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  237.500 /tháng

  Disk space: 10 GB

  Bandwidth: Unlimited

  Domains: 08

  Sub Domains: Unlimited

  Parked Domains: Unlimited

  FTP Accounts: Unlimited

  Email Accounts: Unlimited

  MySQL Accounts: 16

  Free SSL: Unlimited

  CPU limit: 02 Core

  Miễn phí CDN: 100GB/tháng

  RAM limit: 2.5 GB

 • Gói WIN PRO-03

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  237.500 /tháng

  Disk space: 10 GB

  Bandwidth: Unlimited

  Domain: 12

  Sub Domains: 40

  Parked Domains: 30

  FTP Accounts: 20

  Email Accounts: 100

  SQL Accounts: 16

  Miễn phí CDN: 100GB/tháng

 • Gói NVMe-03

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  269.000 /tháng

  Không giới hạn website

  NVMe Storage: 6GB

  Băng thông: Không giới hạn

  IP riêng: Không

  CPU: 2 Core

  RAM: 3 GB

  SSL: Miễn phí

  Tặng tên miền Quốc tế (.COM, .NET)

 • Gói LINUX PRO-04

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  275.500 /tháng

  Disk space: 12GB

  Bandwidth: Unlimited

  Domains: 09

  Sub Domains: Unlimited

  Parked Domains: Unlimited

  FTP Accounts: Unlimited

  Email Accounts: Unlimited

  MySQL Accounts: 20

  Free SSL: Unlimited

  CPU limit: 02 Core

  Miễn phí CDN: 100GB/tháng

  RAM limit: 2.5 GB

 • Gói LINUX ENTERPRISE

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  310.750 /tháng

  Disk space: 20GB

  Bandwidth: Unlimited

  Domains: 10

  Sub Domains: Unlimited

  Parked Domains: Unlimited

  FTP Accounts: Unlimited

  Email Accounts: Unlimited

  MySQL Accounts: 20

  Free SSL: Unlimited

  CPU limit: 04 Core

  Miễn phí CDN: 100GB/tháng

  RAM limit: 4 GB

 • Gói SEO BASIC-02

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  332.500 /tháng

  Địa chỉ IP: 10

  Số lượng dải (lớp) C: 4

  Số lượng website: 10

  Dung lượng: 8GB

  Database MySQL: 10

  CPU(core): 2

  Physical Memory(GB): 1.5

 • Gói LINUX E-COMMERCE

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  370.250 /tháng

  Disk space: 30GB

  Bandwidth: Unlimited

  Domains: 10

  Sub Domains: Unlimited

  Parked Domains: Unlimited

  FTP Accounts: Unlimited

  Email Accounts: Unlimited

  MySQL Accounts: 20

  Free SSL: Unlimited

  CPU limit: 05 Core

  Miễn phí CDN: 100GB/tháng

  RAM limit: 5 GB

 • Gói WP PRO-03

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  370.500 /tháng

  Disk space: 15 GB

  Bandwidth: Unlimited

  Domains: 10

  Sub Domains: Unlimited

  Parked Domains: Unlimited

  FTP Accounts: Unlimited

  Email Accounts: Unlimited

  MySQL Accounts: 16

  Free SSLUnlimited

  CPU limit: 03 Core

  RAM limit: 2.5 GB

  Miễn phí CDN : 100GB/tháng

 • Gói WIN PRO-04

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  370.500 /tháng

  Disk space: 15 GB

  Bandwidth: Unlimited

  Domain: 15

  Sub Domains: 50

  Parked Domains: 40

  FTP Accounts: 30

  Email Accounts: 150

  SQL Accounts: 20

  Miễn phí CDN: 100GB/tháng

 • Gói NVMe-04

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  449.000 /tháng

  Không giới hạn website

  NVMe Storage: 10GB

  Băng thông: Không giới hạn

  IP riêng: 1 IP

  CPU: 2 Core

  RAM: 4 GB

  SSL: Miễn phí

  Tặng tên miền Quốc tế (.COM, .NET)

 • Gói WP PRO-04

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  475.000 /tháng

  Disk space: 30 GB

  Bandwidth: Unlimited

  Domains: 15

  Sub Domains: Unlimited

  Parked Domains: Unlimited

  FTP Accounts: Unlimited

  Email Accounts: Unlimited

  MySQL Accounts: 20

  Free SSL: Unlimited

  CPU limit: 03 Core

  RAM limit: 2.5 GB

  Miễn phí CDN : 100GB/tháng

 • Gói SEO BASIC-03

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  655.500 /tháng

  Địa chỉ IP: 12

  Số lượng dải (lớp) C: 6

  Số lượng website: 12

  Dung lượng: 15GB

  Database MySQL: 12

  CPU(core): 2

  Physical Memory(GB): 2

 • Gói SEO BASIC-04

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  921.500 /tháng

  Địa chỉ IP: 15

  Số lượng dải(lớp) C: 8

  Số lượng website: 15

  Dung lượng: 30GB

  Database MySQL: 15

  CPU(core): 2

  Physical Memory(GB): 2.5

 • Gói SEO PRO-01

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  1.275.550 /tháng

  Địa chỉ IP: 15

  Số lượng dải(lớp) C: 10

  Số lượng website: 20

  Dung lượng: 40GB

  Database MySQL: 15

  CPU(core): 3

  Physical Memory(GB): 3

 • Gói SEO PRO-02

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  1.475.850 /tháng

  Địa chỉ IP: 20

  Số lượng dải(lớp) C: 15

  Số lượng website: 25

  Dung lượng: 50GB

  Database MySQL: 20

  CPU(core): 3.5

  Physical Memory(GB): 3.5

 • Gói SEO PRO-03

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  1.759.125 /tháng

  Địa chỉ IP: 25

  Số lượng dải(lớp) C: 20

  Số lượng website: 25

  Dung lượng: 60GB

  Database MySQL: 20

  CPU(core): 4

  Physical Memory(GB): 4

 • Gói SEO PRO-04

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  1.915.283 /tháng

  Địa chỉ IP: 30

  Số lượng dải(lớp) C: 25

  Số lượng website: 30

  Dung lượng: 70GB

  Database MySQL: 20

  CPU(core): 4

  Physical Memory(GB): 5

Bạn chưa chọn được sản phẩm phù hợp?

HÃY ĐỂ WESOFT TƯ VẤN CHO BẠN

email
Yêu cầu
Hỗ trợ
messenger
Tư vấn qua
tin nhắn
contact
Để lại thông tin để
WeSoft liên hệ lại