• bảng giá dịch vụ

 • thông số kỹ thuật

 • 1 năm -0%
 • 2 năm -0%
 • 3 năm -0%
 • 5 năm -0%
 • Gói ACTIVE MAIL A

  Thanh toán tối thiểu 12 tháng

  45.000 /tháng

  SSD Disk space: 1 GB
  Bandwidth: 30 GB
  Domains: 02
  Sub Domains: 05
  Domains: 02
  Sub Domains: 05
  Bandwidth: 30 GB
  Domains: 02
  Sub Domains: 05
  Parked Domains: 04

 • Gói EMAIL-01

  Thanh toán tối thiểu 12 tháng

  49.000 /tháng

  Số lượng tài khoản: 5

  Dung lượng: 5GB

  SSL: Miễn phí

  Tùy chỉnh dung lượng từng tài khoản

  Trò chuyện trực tuyến

 • Microsoft 365 Business Office

  Thanh toán tối thiểu 06 tháng

  69.000 /tháng

  Email và office cho nhóm và người dùng làm việc trực tuyến

  Bộ Office Online:

  office-iconoffice-icon office-icon office-icon office-icon office-icon office-icon

  1 TB lưu trữ đám mây
  50 GB dung lượng hộp thư
  Microsoft Teams: Có

 • Office 365 F3

  Thanh toán tối thiểu 06 tháng

  89.000 /tháng

  Email cơ bản và office cho nhóm làm việc linh hoạt

  Bộ Office Online:

  office-iconoffice-icon office-icon office-icon office-icon office-icon office-icon

  2 GB lưu trữ đám mây
  2 GB dung lượng hộp thư

 • Gói ACTIVE MAIL B

  Thanh toán tối thiểu 06 tháng

  90.000 /tháng

  SSD Disk space: 2 GB
  Bandwidth: 30 GB
  Domains: 04
  Sub Domains: 05
  Domains: 02
  Sub Domains: 05
  Bandwidth: 30 GB
  Domains: 02
  Sub Domains: 05
  Parked Domains: 04

 • Gói EMAIL-02

  Thanh toán tối thiểu 06 tháng

  99.000 /tháng

  Số lượng tài khoản: 20

  Dung lượng: 30GB

  SSL: Miễn phí

  Tùy chỉnh dung lượng từng tài khoản

  Trò chuyện trực tuyến

 • Google WorkSpace A

  Thanh toán tối thiểu 06 tháng

  99.000 /tháng

  Dung lượng: 30 GB
  20 user đầu tiên: 99.000đ/user/tháng
  21 user trở lên: 138.600đ/user/tháng
  Số lượng user giới hạn: 1 – 300

 • Gói EMAIL-03

  Thanh toán tối thiểu 03 tháng

  149.000 /tháng

  Số lượng tài khoản: 50

  Dung lượng: 100GB

  SSL: Miễn phí

  Tùy chỉnh dung lượng từng tài khoản

  Trò chuyện trực tuyến

 • Gói ACTIVE MAIL C

  Thanh toán tối thiểu 03 tháng

  150.000 /tháng

  SSD Disk space: 3 GB
  Bandwidth: 50 GB
  Domains: 05
  Sub Domains: 05
  Domains: 02
  Sub Domains: 05
  Bandwidth: 30 GB
  Domains: 02
  Sub Domains: 05
  Parked Domains: 04

 • Microsoft 365 Apps for Business

  Thanh toán tối thiểu 03 tháng

  189.000 /tháng

  Office cho người dùng văn phòng với nhóm làm việc linh hoạt

  Bộ Office Online:

  office-iconoffice-icon office-icon office-icon office-icon office-icon office-icon

  1 TB lưu trữ đám mây

 • Gói ACTIVE MAIL D

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  200.000 /tháng

  SSD Disk space: 4 GB
  Bandwidth: 100 GB
  Domains: 02
  Sub Domains: 10
  Domains: 02
  Sub Domains: 05
  Bandwidth: 30 GB
  Domains: 02
  Sub Domains: 05
  Parked Domains: 04

 • Google WorkSpace B

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  225.000 /tháng

  Dung lượng: 2TB
  20 user đầu tiên: 225.000đ/user/tháng
  21 user trở lên: 285.000đ/user/tháng
  Số lượng user giới hạn: 1 – 300

 • Microsoft 365 Business Standard

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  239.000 /tháng

  Cho người dùng văn phòng với tổ chức lớn hơn

  Bộ Office Online:

  office-iconoffice-icon office-icon office-icon office-icon office-icon office-icon

  50 GB dung lượng hộp thư
  1 TB lưu trữ đám mây
  Microsoft Teams: Có

 • Gói EMAIL SERVER BASIC-01

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  320.000 /tháng

  Tỷ lệ gửi mail vào inbox: 99%

  Dung lượng lưu trữ: 80 GB

  Địa chỉ email: Không giới hạn

  Email forwarder: Không giới hạn

  Danh sách email: Không giới hạn

  Tên miền email: Không giới hạn

  Địa chỉ IP riêng: 1

  Miễn phí dịch vụ bảo mật SSL

  Giảm 50% khi đăng ký 12 tháng

 • Gói EMAIL-04

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  349.000 /tháng

  Số lượng tài khoản: 150

  Dung lượng: 225GB

  SSL: Miễn phí

  Tùy chỉnh dung lượng từng tài khoản

  Trò chuyện trực tuyến

 • Google WorkSpace C

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  415.000 /tháng

  Dung lượng: 5TB
  20 user đầu tiên: 415.000đ/user/tháng
  21 user trở lên: 415.000đ/user/tháng
  Số lượng user giới hạn: 1 – 300

 • Gói EMAIL SERVER BASIC-02

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  420.000 /tháng

  Tỷ lệ gửi mail vào inbox: 99%

  Dung lượng lưu trữ: 120GB

  Địa chỉ email: Không giới hạn

  Email forwarder: Không giới hạn

  Danh sách email: Không giới hạn

  Tên miền email: Không giới hạn

  Địa chỉ IP riêng: 1

  Miễn phí dịch vụ bảo mật SSL

  Giảm 50% khi đăng ký 12 tháng

 • Google WorkSpace D

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  460.000 /tháng

  Dung lượng: Không giới hạn
  20 user đầu tiên: 460.000đ/user/tháng
  21 user trở lên: 460.000đ/user/tháng
  Số lượng user giới hạn: không giới hạn

 • Gói EMAIL SERVER BASIC-03

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  580.000 /tháng

  Tỷ lệ gửi mail vào inbox: 99%

  Dung lượng lưu trữ: 200GB

  Địa chỉ email: Không giới hạn

  Email forwarder: Không giới hạn

  Danh sách email: Không giới hạn

  Tên miền email: Không giới hạn

  Địa chỉ IP riêng: 1

  Miễn phí dịch vụ bảo mật SSL

  Giảm 50% khi đăng ký 12 tháng

 • Gói EMAIL SERVER BASIC-04

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  739.500 /tháng

  Tỷ lệ gửi mail vào inbox: 99%

  Dung lượng lưu trữ: 250GB

  Địa chỉ email: Không giới hạn

  Email forwarder: Không giới hạn

  Danh sách email: Không giới hạn

  Tên miền email: Không giới hạn

  Địa chỉ IP riêng: 1

  Miễn phí dịch vụ bảo mật SSL

  Giảm 50% khi đăng ký 12 tháng

 • Gói EMAIL SERVER PRO-01

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  765.500 /tháng

  Tỷ lệ gửi mail vào inbox: 99%

  Dung lượng lưu trữ: 300GB

  Địa chỉ email: Không giới hạn

  Email forwarder: Không giới hạn

  Danh sách email: Không giới hạn

  Tên miền email: Không giới hạn

  Địa chỉ IP riêng: 1

  Miễn phí dịch vụ bảo mật SSL

  Giảm 50% khi đăng ký 12 tháng

 • Gói EMAIL SERVER PRO-02

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  2.125.000 /tháng

  Tỷ lệ gửi mail vào inbox: 99%

  Dung lượng lưu trữ: 500GB

  Add-on Domain: 07

  Địa chỉ email: Không giới hạn

  Email forwarder: Không giới hạn

  Danh sách email: Không giới hạn

  Tên miền email: Không giới hạn

  Địa chỉ IP riêng: 1

  Miễn phí dịch vụ bảo mật SSL

  Giảm 50% khi đăng ký 12 tháng

 • Gói EMAIL SERVER PRO-03

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  2.125.000 /tháng

  Tỷ lệ gửi mail vào inbox: 99%

  Dung lượng lưu trữ: 1000GB

  Add-on Domain: 10

  Địa chỉ email: Không giới hạn

  Email forwarder: Không giới hạn

  Danh sách email: Không giới hạn

  Tên miền email: Không giới hạn

  Địa chỉ IP riêng: 1

  Miễn phí dịch vụ bảo mật SSL

  Giảm 50% khi đăng ký 12 tháng

 • Gói EMAIL SERVER PRO-04

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  4.165.000 /tháng

  Tỷ lệ gửi mail vào inbox: 99%

  Dung lượng lưu trữ: 2000GB

  Add-on Domain: 15

  Địa chỉ email: Không giới hạn

  Email forwarder: Không giới hạn

  Danh sách email: Không giới hạn

  Tên miền email: Không giới hạn

  Địa chỉ IP riêng: 1

  Miễn phí dịch vụ bảo mật SSL

  Giảm 50% khi đăng ký 12 tháng

Bạn chưa chọn được sản phẩm phù hợp?

HÃY ĐỂ WESOFT TƯ VẤN CHO BẠN

email
Yêu cầu
Hỗ trợ
messenger
Tư vấn qua
tin nhắn
contact
Để lại thông tin để
WeSoft liên hệ lại